Så går det till

När du anlitar oss går det till på följande sätt:

  1. Du kontaktar oss och vi kommer ut för ett möte där vi diskuterar dina önskemål, tar mått och väljer material. Du får gärna visa bilder på liknande projekt från tidningar eller nätet om du vill.

  2. Vi sänder ut en offert till dig inom 5 arbetsdagar.

  3. När du är nöjd med offerten ger vi dig en tidsplan samt bestämmer start- och slutdatum för ditt projekt.

  4. Projektet påbörjas. Vi kvitterar ut nycklar, flyttar bohag vid behov och täcker över ytor som behöver skyddas samt transporterar dit våra maskiner och material.

  5. Projektet genomförs. Om det skulle dyka upp något oförutsett på vägen kontaktar vi dig direkt så att du får besluta om hur vi ska gå vidare.

  6. Projektet slutförs. Vi transporterar bort vår utrustning och överblivet material. Tillsammans gör vi en besiktning av resultatet och om du vill kan du anlita en opartisk besiktningsman för att medverka.

  7. När du är nöjd med projektet återkopplar vi efter några månader för att se att allt är som det ska.

 

Badrumsrenoverin Bromma tätning toalett

 

Våra badrumsrenoveringar utförs av certifierade experter